http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Promocja albumu Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Ducatus Teschinensis, z. s.
serdecznie zapraszają na promocję czesko-polskiego albumu Vás srdečně zvou na křest česko-polské publikace

ČESKOSLOVENSKÁ A POLSKÁ ARCHITEKTURA A TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

CZECHOSŁOWACKA I POLSKA ARCHITEKTURA A ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

która odbędzie się piątek, 14 grudnia 2018 roku, o godz. 16.00 Piwnicy Muzeum w Cieszynie, ul. Regera 6

která se bude konat v pátek 14. prosince 2018 v 16 hodin ve sklepních prostorách Muzea Śląska Cieszynskiego, a ul. Regera 6 v Těšíně

 
RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO 1918 Drukuj Email

 Wystawa czynna od 12.10.2018 do 5.01.2019 - Galeria Wystaw Czasowych

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. o godz. 12.45.

Wystawa „Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918”, włączając się w obchody stulecia Niepodległości, skupia się na najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce na Śląsku Cieszyńskim jesienią 1918 roku, tj. na powstaniu i początkach działalności Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada w swoich zbiorach kilkanaście fotografii obrazujących ten przełomowy okres. Większość z nich to szklane płyty, których jakość pozwala na powiększenia, a te są głównym środkiem przekazu – głównym walorem wystawy. Fotografiom towarzyszą klasyczne podpisy, ale ograniczone do minimum na rzecz szerszych fragmentów tekstów z epoki, głównie fragmentów relacji prasowych w zapisie oryginalnym, które spełniają funkcję podpisów. W ten sposób przekaz fotografii pozostaje w zamierzeniu w klimacie epoki jednocześnie niosąc określone treści. Poza fotografiami na wystawie zobaczyć można dwa oryginalne afisze, zaznajomić się z tekstami najważniejszych rezolucji RNKC, z odezwą skierowaną do kobiet czy dwoma wyjątkowymi dokumentami – rękopisem przyrzeczenia wierności RNKC z autografami wójtów powiatu cieszyńskiego i protokołem przejęcia cieszyńskiego dworca kolejowego w trakcie przewrotu wojskowego. Na koniec można przestudiować w całości protokół umowy z 5 listopada 1918 r., w wersji polsko- i czeskojęzycznej. Wystawę w klimacie epoki dopowiadają fotografie Cieszyna z 2. dekady XX w.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

30.01.2019 – Daniel Korbel (doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): Wojna o Śląsk Cieszyński – w setną rocznicę

27.02.2019 – Kasper Hanus (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie): powieść o dwóch miastach. Studia porównawcze nad rozwojem Miran Chiny płn-zach) i Cieszyna w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza

27.03.2019 – Diana Pieczonka-Giec (Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich): karby domku ogrodnika – zbiory sztuki Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkic

24.04.2019 – Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Od Jaworza do Paskowa – szlakiem hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt

29.05.2019 – Maksymilian Kapalski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Anamorfoza czyli perspektywa dziwaczna, odnaleziona w starodrukach

26.06.2019 – Jan Paweł Borowski (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): W jaki sposób znalazły się: duński flet w Cieszynie, a cieszynka w Kopenhadze?

25.09.2019  – Rozalia Wawronowicz (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): Piewca Śląska – Gustaw Morcinek. Pisarz znany i nieznany

30.10.2019 – Grzegorz Studnicki (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki... czyli o umieraniu, śmierci i truchle w kulturze

27.11.2019 – Martin Krůl (Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie): Szańce jabłonkowskie – nowożytne fortyfikacje Przełęczy Jabłonkowskiej  

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko