http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Informacja Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

W zwizku z nowymi wytycznymi Muzeum lska Cieszyskiego bdzie otwarte od dnia 04.05.2021

Wejcia na ekspozycj od wtorku do niedzieli

w godzinach: 10.00, 12.00, 14.00 do 5 osób z zachowaniem reimu sanitarnego

Bdziemy Pastwa informowa na bieco o zmianach.

yczymy zdrowia i dbajmy o siebie nawzajem!

Do zobaczenia!

 

 

 
. Drukuj Email

 
CIESZYN NA FOTOGRAFIACH TADEUSZA KOPOCZKA Drukuj Email

 Od wtorku 2. marca w kasie Muzeum lska Cieszyskiego mona naby album zatytuowany „Czy mnie jeszcze pamitasz? Cieszyn w latach 60. i 70. XX wieku”. Jest on pierwszym albumem w planowanym cyklu, który ukazywa bdzie bogate zbiory fotograficzne naszego Muzeum. Pierwszy tom prezentuje fotografie Tadeusza Kopoczka, wieloletniego redaktora „Gosu Ziemi Cieszyskiej”, pochodzce z jego archiwum, którego wacicielem stao si Muzeum.

Na 245 fotografiach zobaczy Pastwo mog i ten stary Cieszyn – budowle najbardziej charakterystyczne, jak i te ju nieistniejce, wówczas burzone, ale przede wszystkim nowe obiekty – osiedla mieszkaniowe i fabryki, dworzec autobusowy i budynek odpraw celnych i paszportowych przy mocie granicznym, podwórka i zauki, wntrze baru mlecznego, „Trojaka” czy ksigarni Piastowskiej. Czar tych dokumentalnych fotografii przypomni wielu z nas aur dziecistwa czy czasy modoci, dlatego te polecamy Pastwu t jedyn w swoim rodzaju ekskluzywn publikacj!


Autor fotografii: Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii (polskie+angielskie): Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 95 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna codziennie (oprócz poniedziaków) od godz. 10.00 do 14.00.

Zapraszamy!

 
Bya sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Gbokiej Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.02.2021 do 30.05.2021, Sala wystaw czasowych

Wystawa Bya sobie ulica…czyli rzecz o dawnej Gbokiej dostpna jest w galerii wystaw czasowych Muzeum lska Cieszyskiego przy ulicy Regera 6 w Cieszynie. Na wystawie prezentowane s eksponaty, niektóre po raz pierwszy, zwizane z ulic Gbok, wzbogacone licznymi fotografiami oraz archiwalnymi planami miasta ze zbiorów Muzeum. Wystawa ma przypomnie dzieje, równie te najdawniejsze, gównej arterii Cieszyna, stanowicej fragment midzynarodowego szlaku handlowego zarazem bdcej swego rodzaju cznikiem pomidzy dwoma orodkami wadzy, ksicym zlokalizowanym na zamku i miejskim mieszczcym si w ratuszu. Zakres treci merytorycznej, równie ze wzgldu na ograniczon przestrze wystawiennicz, zosta tak dobrany by tworzy to zgromadzonych eksponatów. Przyjte dla wystawy ramy czasowe obejmuj okres od pocztku wieku XVI (najstarsza znana zapiska ródowa o ulicy) po wybuch Wielkiej Wojny. A zatem w treci wystawy najwicej miejsca powicono cieszyskiej Belle Époque, nie brakuje jednak odniesie do zmian jakim poddana bya ulica po wielkim poarze z roku 1789 oraz jej rozwoju w czasach dawniejszych. Przestrze wystawy skada si z mniejszych sekcji, z których kada moe stanowi odrbny, niezaleny byt, który moe opowiedzie cz historii ulicy jednoczenie tanowic wan cz historii miasta. Nie zabraknie wic opowieci o cieszyskim tramwaju, etymologii i dynamice zmian nazwy ulicy, Placu w. Krzya, Domu Niemieckim, Hotelu Austria, cieszyskich podcieniach, sklepach i pracowniach fotograficznych, czy te…o latarniach i wodocigu miejskim.

Ze wzgldu na panujc pandemi, w trosce o naszych goci, zachcamy do zapoznania si z treci wystawy udostpnion na stronie Muzeum, take w formie wirtualnego zwiedzania oraz pliku PDF z czci opisow.

Cay artuku o wystawie moesz przeczyta tutaj.

Cz opisowa wystawy do pobrania w formacie pdf.

 
Informacja Drukuj Email

Regulamin zwiedzania Muzeum lska Cieszyskiego i jego oddziaów na czas epidemii COVID-19 

Zasady zwiedzania Muzeum i jego oddziaów:  
1.    Zakupienie biletu wstpu do Muzeum jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.
2.    Wstp do Muzeum moliwy jest tylko z zasoniciem ust oraz nosa maseczk, przybic itp., po zdezynfekowaniu rk oraz z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m; zastrzega si prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciaa.
3.    Ze wzgldów bezpieczestwa wntrza Muzeum bd wietrzone i dezynfekowane, co moe spowodowa chwilow przerw w cigoci zwiedzania.
4.    Na ekspozycji muzealnej zabronione jest wnoszenie i spoywanie ywnoci, napojów, rodków odurzajcych, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
5.    Podczas zwiedzania w Muzeum obowizuje zakaz dotykania eksponatów, gablot, przekraczania barierek, siadania na zabytkowych meblach itd.
6.    Przewodnik muzealny koordynuje przebieg zwiedzania; podejmuje decyzje zwizane z aktualn sytuacj na ekspozycji, w szczególnoci:
- zmiany trasy zwiedzania,
- zamknicia czci ekspozycji,
- wyproszenia z ekspozycji osób nieprzestrzegajcych regulaminu zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów.
7.    Wczeniejsza rezerwacja gwarantuje zwiedzanie Muzeum w wybranym terminie. Bilety naley zakupi do 5 minut przed planowanym zwiedzaniem. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
8.    W placówkach Muzeum lska Cieszyskiego obowizuje ograniczona liczba osób zwiedzajcych:

Muzeum lska Cieszyskiego:
Liczba zwiedzajcych nie moe przekroczy 10 osób.

Wejcia na ekspozycj sta od wtorku do niedzieli godzina 10.00, 12.00,14.00

Oddziay Muzeum lska Cieszyskiego:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podorskiego w Wile,
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie,
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
Liczba zwiedzajcych zgodnie z decyzj kierowników oddziaów.

 
Najpikniejsze magnolie kwitn w Cieszynie Drukuj Email

 Ostatnia w tym roku odsona "Szlaku kwitncych magnolii" pojawia si na stronach Muzeum lska Cieszyskiego. Opis szlaku przygotowany zosta przez Iren French i Stanisawa Kaweckiego, którzy w roku 2019 po raz pierwszy zastpili p. Mariusza Makowskiego. Zapraszamy do lektury, do obejrzenia fotografii z lat rónych i rónego autorstwa, a pomidzy nimi kilka wyjtkowych, których wczeniej na szlaku nie byo: zauroczenie niechaj wywoaj fotografie wntrza magnoliowego kwiatu! Z witecznymi yczeniami i nadziej na spotkanie w przyszym roku! Bo najpikniejsze magnolie kwitn w Cieszynie...

Cay artuku moesz przeczyta tutaj. 

 
Cieszyn. Fotografie Mariana Dembinioka Drukuj Email

 Ksika PDF do pobrania

Muzeum lska Cieszyskiego i Przedsibiorstwo Poligraficzne MODENA zapraszaj do obejrzenia albumu z fotografiami Mariana Dembinioka. Publikacja ta wydana zostaa kilka lat temu przez wspópracujce z cieszyskim Muzeum Przedsibiorstwo Poligraficzne MODENA. Marian Dembiniok (na co dzie Dyrektor Muzeum lska Cieszyskiego) fotografuje Cieszyn od wielu lat. W tym zestawie pojawiaj si widoki klasyczne i zgoa rzadsze, zaktki znane i mniej znane, ale te wyjtkowe detale czy ujcia wielce nastrojowe, dodatkowo tu i ówdzie przeplatane fotografiami archiwalnymi ze zbiorów Muzeum. W wyborze tych ostatnich uczestniczy jeszcze Mariusz Makowski, on te jest autorem tekstów towarzyszcych fotografiom. Dodatkowo cao otwiera bardzo ciekawy wstp autorstwa Janusza Spyry, gdzie natrafimy m.in. na pytanie "Czy Cieszyn ma dusz?" Owszem!

Wiele wydano ju albumów z fotografiami Cieszyna. Macie Pastwo teraz moliwo spojrzenia (moe ponownego) na karty wirtualne jednego z nich. W nastroju witecznym, cho w czasach dziwnych i smutnych... Oby niebawem Cieszyn, jaki rozpoznajemy na tych piknych fotografiach, wróci do naszej codziennoci! Dzi - jeszcze nadal wyjtkowo - nostalgiczny spacer wirtualny z komentarzem pisanym.

 

"Cieszyn. Fotografie Mariana Dembinioka"

Zdjcia: Marian Dembiniok

Tekst: Mariusz Makowski

Wstp: Janusz Spyra

Projekt graficzny: Jerzy O. Pawowicz

Wydao Przedsibiorstwo Poligraficzne MODENA

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko